Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

 

ADMITERE la MASTERAT
Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică


 

Admitere 2016

Rezultatele concursului de admitere master 2016

Rezultate admitere master

Programarea probei interviu

Programare interviu - Calculatoare și Tehnologia Informației - Comisia 1
Programare interviu - Calculatoare și Tehnologia Informației - Comisia 2
Programare interviu - Inginerie Electrică
Programare interviu - Ingineria Sistemelor
Programare interviu - Inginerie Electronică și Telecomunicații

Calendarul probei interviu

Masterat Data Ora începerii Locație
Tehnologii informatice avansate 22 septembrie 2016 9:30 G307/G308
Utilizarea eficientă a energiei şi surse regenerabile 22 septembrie 2016 14:00 Y106
Sisteme informatice de conducere avansată 22 septembrie 2016 09:00 Y405
Sisteme electronice avansate 21 septembrie 2016 18:00 Y606A

Calendarul concursului de admitere

Sesiunea SEPTEMBRIE
16 - 19 Septembrie 2016 Înscrieri
21 - 23 Septembrie 2016 Desfăşurarea probelor
Prelucrarea datelor
Rezolvarea contestaţiilor
Afişarea rezultatelor
24 Septembrie 2016 Redistribuiri
Afișarea rezultatelor finale

Tematică admitere master

Tematică master Sisteme Informatice de Conducere Avansată

Tematică master Tehnologii Informatice Avansate

Tematică mastere din domeniul Inginerie Electrică

Tematică mastere din domeniul Inginerie Electronică și Telecomunicații

 

Informațiile privind: Metodologia de admitere, Calendarul admiterii, Condițiile și actele necesare înscrierii, Criteriile de admite și Locurile scoase la concurs se găsesc pe site-ul: http://admitere.ugal.ro

 

 

Admitere 2015

 

 

Admitere 2014

 

 

Admitere 2013

 

 

Admitere 2012