Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

 

Rezultatele concursului de admitere master 2017

Rezultate admitere master

Programarea probei interviu

Programare interviu - Sisteme Informatice de Conducere Avansată
Programare interviu - Tehnologii Informatice Avansate - Comisia 1
Programare interviu - Tehnologii Informatice Avansate - Comisia 2
Programare interviu - Sisteme Electronice Avansate
Programare interviu - Utilizarea Eficientă a Energiei şi Surse Regenerabile

Calendarul concursului de admitere

Sesiunea SEPTEMBRIE
15 - 19 Septembrie 2017 Înscrieri
21 - 23 Septembrie 2017 Desfăşurarea probelor
Prelucrarea datelor
Rezolvarea contestaţiilor
Afişarea rezultatelor
24 Septembrie 2017 Redistribuiri
Afișarea rezultatelor finale

Tematică admitere master

Tematică master domeniul Ingineria Sistemelor, programul Sisteme Informatice de Conducere Avansată

Tematică master domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației, programul Tehnologii Informatice Avansate

Tematică master domeniul Inginerie Electrică

Tematică master domeniul Inginerie Electronică și Telecomunicații

 

Informațiile privind: Metodologia de admitere, Calendarul admiterii, Condițiile și actele necesare înscrierii, Criteriile de admite și Locurile scoase la concurs se găsesc pe site-ul: http://admitere.ugal.ro