Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Tematică admitere master

Tematica și bibliografia admiterii la master IS SICA

Tematica și bibliografia admiterii la master CTI TIA

Tematica și bibliografia admiterii la master IE UEESR

Informațiile privind: Metodologia de admitere, Calendarul admiterii, Condițiile și actele necesare înscrierii, Criteriile de admite și Locurile scoase la concurs se găsesc pe site-ul: http://admitere.ugal.ro