Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Tematică admitere master

Tematica și bibliografia admiterii la master CTI TIA

Informațiile privind: Metodologia de admitere, Calendarul admiterii, Condițiile și actele necesare înscrierii, Criteriile de admite și Locurile scoase la concurs se găsesc pe site-ul: http://admitere.ugal.ro