Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Galaţiul - oraşul de la Dunăre - a avut, întotdeauna, oameni destoinici: mari artişti, mari creatori în domeniul ştiinţific şi tehnic, mari oameni politici. Printre marii creatori ai urbei de la Dunăre, ar trebui înscris la loc de cinste şi profesorul Dumitru Călueanu. Născut în anul 1934, în comuna Tudor Vladimirescu, judeţul Galaţi, într-o familie numeroasă, cel care va deveni peste ani mentorul unei întregi generaţii, a dovedit de mic o aplecare deosebită spre ştiinţă şi latura aplicativă a ei, tehnica.

Tânărul Călueanu a urmat şi terminat cu brio cursurile Liceului „Vasile Alecsandri”, unul din liceele de marcă al Galaţiului. Pasiunea pentru electricitate i-a îndrumat paşii, la terminarea liceului, către Institutul Politehnic din Iaşi, unde a urmat cursurile Facultăţii de Electrotehnică, devenind inginer într-o perioadă de mare având creator pentru România. Fermecat de domeniul ales şi avid de noi cunoştinţe - pe care să le pună, apoi, în slujba poporului din care făcea parte - tânărul Dumitru Călueanu şi-a desăvârşit studiile la Universitatea California din SUA - în anul 1969 - devenind specialist în domeniul Electrotehnică şi Echipamente electrice.

A urcat, pe rând, toate treptele unei cariere academice începând de la preparator, în perioada 1958-1960, la catedra de Electrotehnică, din cadrul Institutului Politehnic din Galaţi, trecând la treapta de asistent universitar (1960-1965) ca asistent al profesorului Ioan Moisil şi, apoi, la cea de şef de lucrări, înperioada 1965-1974. Galaţiul, prin Institutul său politehnic a devenit locul de afirmare, al tânărului Dumitru Călueanu. Apoi, odată cu schimbarea titulaturii locaşului de educaţieşi cercetare în anul 1974, din Institut Politehnic în cea de Universitate, a apărut şi saltul firesc pentru omul Dumitru Călueanu. Astfel, înperioada 1974-1981, îşi desfăşoară activitatea - în cadrul universităţii gălăţene - de pe treapta de conferenţiar, iar din 1981, până la final, de pe cea de profesor şi profesor consultant, în urma ieşirii la pensie. Ajungând la acest nivel, profesorul Călueanu şi-a desăvârşit visul din tinereţe clădind treptat - alături de alţi mari oameni din domeniul învăţământului electric gălăţean - o şcoală de inginerie electrică. În cadrul acestei şcoli, profesorul Călueanu, în calitate de conducător de doctorat a format discipoli care, cu siguranţă, prin eforturi susţinute, vor duce mai departe moştenirea lăsată de magistrul lor.

Remarcabil este faptul că, profesorul Dumitru Călueanu a acţionat cu toate puterile sale pentru propăşirea învăţământului tehnic gălăţean prin diversele funcţiide conducere pe care le-a îndeplinit de-a lungul timpului, transformându-se într-un veritabil om al cetăţii: a fost, astfel, pe rând, prodecan al Facultăţii de Mecanică înperioada 1974-1981, apoi, decan al acestei facultăţi în perioada 1981-1989 şi prorector în anul 1984.

Dragostea sa continuă, pentru domeniul Ingineriei Electrice, s-a materializat, de-a lungul timpului, în publicarea a peste 200 de articole, 15 tratate, manuale şi îndrumare de laborator, 10 invenţii şi inovaţii, 25 de contracte de cercetare ştiinţifică. Profesorul Dumitru Călueanu deţine o prioritate mondială în domeniul acţionărilor cu motoare liniare şi în propulsia electromagnetică.

Calităţile sale au fost apreciate atât pe plan naţional cât şi internaţional. Drept dovadă, profesorul Dumitru Călueanu a fost până la retragerea din activitate preşedintele Societăţii de Acţionări Electrice din România (SAER), după pensionare devenind preşedinte de onoare al acestei societăţi; sub conducerea sa societatea a organizat, la un nivel ridicat din punct de vedere calitativ, Conferinţa Naţională de Acţionări Electrice (CNAE), conferinţă iniţiată în anul 1972 de untitan în domeniul acţionărilor electrice, profesorul Nicolae Boţan de la Institutul Politehnic din Iaşi.

Munca titanică a profesorului Dumitru Călueanu - pe parcursul a aproapecinci decenii de viaţă - a lăsat urme adânci: circa 20 de doctori ingineri sunt astăzi persoane cheie în diverse zone ale economiei româneşti şi mondiale, iar sute de ingineri duc mai departe învăţămintele marelui profesor.

Conf. dr. ing. Ion VONCILĂ