Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Înscrieri în anul universitar 2015 - 2016

În perioada 24.09.2015 – 02.10.2015, se desfasoară înscrierile în anul universitar 2015-2016, care presupun următoarele acțiuni:

 • completarea contractelor de studii / actelor aditionale în 2 exemplare;
 • completarea fișei de înscriere;
 • achitarea taxelor de înmatriculare, școlarizare;
 • vizarea carnetelor și legitimațiilor de student.

Încasarea taxelor de înmatriculare și de școlarizare (tranșa I de 50%) se va face de catre Serviciul Financiar, la sediul central al Universității (corp U), sala U13 (parter), în perioada 28.09.2015 – 16.10.2015.

Pentru plata taxelor, studenţii trebuie să se prezinte la casierie cu următoarele documente:

 • carte de identitate sau paşaport
 • contract de studii sau act adiţional

Observatii:

 1. Taxa de înmatriculare în anul I (licență și master) pentru studenții de la buget, este de 100 lei
 2. În perioada 19.10.2015 – 19.11.2015 plata taxelor se va face cu penalităţi de 1% pe zi, conform contractului de studii
 3. Începând cu data de 23.11.2015 se va emite decizia de exmatriculare pentru studenţii care nu au achitat taxa. Reînmatricularea se poate face în maxim 2 luni, după achitarea tranşei I şi a penalităţilor pe o lună
 4. Studentii care nu se înscriu in anul universitar 2015-2016 vor fi exmatriculati pentru neînscriere.

Înscrierile se desfasoara conform graficului

Studenţii din anul I, anii II-IV care au precazare,  studii universitare de licenţă

Joi 24.09.2015 orele 9:00 – 13:00 sala Y 105, Y 106
Vineri 25.09.2015 orele 9.00 – 13.00 sala Y 105, Y 106
Sâmbătă 26.09.2015 orele 9.00 – 12.00 sala Y 105, Y 106
Duminică 27.09.2015 orele 9.00 – 12.00 sala Y 105, Y 106


Studentii din anii II-IVstudii universitare de licenta + Studentii din anul I - II master

Sâmbătă 26.09.2015 orele 9.00 – 12.00 sala Y 105, Y 106
Duminică 27.09.2015 orele 9.00 – 12.00 sala Y 105, Y 106
Luni 28.09.2015 orele 9.00 – 13.00 sala Y 102
Marți 29.09.2015 orele 9.00 – 13.00 sala Y 102
Miercuri 30.09.2015 orele 9.00 – 13.00 sala Y 102
Joi 01.10.2014 orele 12.30 – 14.30 Secretariat
Vineri 02.10.2014 orele 11.30 – 12.30 Secretariat

Notă: Se va respecta cu strictete graficul de înscrieri!

 

Cazările în căminele studenţeşti vor fi efectuate după următorul program

 • În intrevalul 25.09.2015 – 26.09.2015 - CAZARE STUDENŢI DE ANUL I                  
 • În intrevalul 26.09.2015 – 28.09.2015 - CAZARE STUDENȚI CU PRECAZARE
 • În intrevalul 25.09.2015 – 02.10.2015 - CAZARE STUDENŢI STRĂINI ȘI ANUL PREGĂTITOR
 • În intrevalul 28.09.2015 – 30.09.2015 - CAZARE STUDENŢI ANUL I MASTER
 • În intrevalul 30.09.2015 – 02.10.2015 - CAZARE STUDENŢI CARE REPETĂ ȘI FĂRĂ PRECAZARE

Mai multe informatii pe site-ul http://campus.ugal.ro/, tel: 0336 130 161, 0730 080 501.