Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Cererile pentru repartizarea pe specializări vor fi depuse personal la secretariatul facultăţii, până la data de 30 iunie 2017.

Cererea va fi întocmită conform modelului de mai jos:

Cerere repartizare specializare IE