Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

În conformitate cu Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea Programului Naţional Tabere Studenţeşti 2017, întâlnirea comisiei de selecţie a studenţilor beneficiari ai locurilor în taberele studenţeşti va avea loc în data de 7 iunie 2017, ora 10:00, la Decanat.

Componenţa comisiei:

- Ş.l. dr. ing. Andrei Mihaela
- Ş.l. dr. ing. Răducan Elena
- Student Moraru Bogdan Mihai – anul II Electronică

Comisia va analiza listele întocmite de Secretariatul Facultăţii precum şi cererile depuse şi va întocmi Procesul verbal de selecţie cu studenţii ce vor beneficia de locuri în Programul „Tabere Studenţeşti”.