Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Joi, 22 iunie 2017, ora 10,00, în sala Y 105, are loc întâlnirea comisiei de repartizare a taberelor studenţeşti cu beneficiarii locurilor de tabără și rezervele din lista de selecție.

Studenţii vor avea asupra lor atât carnetul de student, cât şi CI/BI/paşaport (original şi copie).