Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

FINANȚAREA PLANURILOR DE AFACERI
Susținerea dezvoltării antreprenoriale ca urmare a facilitării ocupării pe cont propriu a regiunii Sud-Est, prin activități de asistență pentru înființarea de afaceri non-agricole în mediul urban Start-up Sud-Est
Prezentarea proiectului va avea loc in data de 28.02.2018 in sala D02, cu incepere de la ora 14:00