Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

În perioada Octombrie 2016 - Septembrie 2018, Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi este implicată, în calitate de Partener, în cadrul proiectului Erasmus +: SPEET "Student Profile for Enhancing Engineering Tutoring".

Proiectul, care reuneşte universităţi din Spania, Italia, Portugalia, Polonia şi România, îşi propune să determine diferite profiluri ale studenţilor în inginerie în Europa. Astfel, se doreşte obţinerea unei clasificări a acestor studenţi utilizând instrumente informatice de tip Big Data. Mai multe detalii privind durelarea acestui proiect, inclusiv rapoartele rezultate în urma derulării proiectului, pot fi găsite aici.