Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

În atenţia studenţilor

Conform Metodologiei de acordare a burselor pentru studenţii din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, în anul universitar 2017-2018, bursa de performaţă se acordă la cererea studenților, începând cu anul al doilea de studii, în urma recunoașterii performanțelor.

Comisia de acordare a burselor atribuie bursele de performanță prin concurs, în funcție de criteriile specifice, aprobate de Consiliul facultății. 

Dosarele se depun la secretariatul facultăţii.

Termen depunere dosare: marţi, 20.03.2018

 

Pagină burse