Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

În conformitate cu Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea Programului Naţional Tabere Studenţeşti 2018, întâlnirea comisiei de selecţie a studenţilor beneficiari ai locurilor în taberele studenţeşti va avea loc în data de 5 iunie 2018, ora 16:00, la Decanat.

Componenţa comisiei:

- Ş.l. dr. ing. Mihaela Andrei 
- Ş.l. dr. ing. Elena Răducan
- Student Cristiean Andreea-Oana – anul III Calculatoare

Comisia va analiza listele întocmite de Secretariatul Facultăţii precum şi cererile depuse şi va întocmi Procesul verbal de selecţie cu studenţii ce vor beneficia de locuri în Programul „Tabere Studenţeşti”.