Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

În perioada 27.09.2018 – 05.10.2018, se vor desfășura înscrierile în anul universitar 2018-2019:

 • completarea fișei de înscriere precum și a contractelor de studii/actelor adiţionale în 2 exemplare;
 • achitarea taxelor de înmatriculare (anul I) sau de școlarizare (studenții cu taxă);
 • vizarea carnetelor de student și a legitimaţiilor de transport.

Taxa de înmatriculare în anul I (licenţă şi master) pentru studenţii de la buget, este de 100 lei.

Încasarea taxelor de înmatriculare precum şi a taxelor de şcolarizare (tranşa I de 50%) se va face de către Biroul Financiar, la sediul central al Universităţii (corpul U), sala U13 (parter), în perioada 27.09.2018 – 01.10.2018.

Pentru plata taxelor, studenţii trebuie să se prezinte la casierie cu următoarele documente:

 • carte de identitate sau paşaport
 • un exemplar al contractului de studii sau al actului adiţional (înregistrat la secretariat)

Studenții care nu se înscriu în anul universitar 2018-2019 vor fi exmatriculaţi pentru neînscriere.

Înscrierile se desfasoara conform următorului grafic

Studenţii din anul I, anii II-IV care au precazare și studenții cu taxă

Joi 27.09.2018 orele 9:00 – 14:00 sala Y 105, Y 106
Vineri 28.09.2018 orele 9:00 – 14:00 sala Y 105, Y 106
Sâmbătă 29.09.2018 orele 9:00 – 13:00 sala Y 105, Y 106
Duminică 30.09.2018 orele 9:00 – 13:00 sala Y 105, Y 106
Luni-Vineri 01.10.2018 - 05.10.2018 orele 10:10 - 12:00 și 15:00 - 16:00 secretariat

Studenții din anii II - IV, forma de finanțare buget, vor primi formularele de înscriere de la reprezentanții grupelor din care fac parte.

Cazările în căminele studenţeşti se fac conform graficului

 • 10.09.2018 – 21.09.2018 - Studenţi cu probleme medicale, studenți care solicită cazare în căminul LSG;
 • 28.09.2018 – 29.09.2018 - Studenţi din anul I (studii universitare de licență), studenţi cu părinţi cadre didactice sau personal didactic auxiliar, studenţi aflaţi în plasament şi studenţi orfani de ambii părinţi;
 • 29.09.2018 – 01.10.2018 - Studenţi care au precazare în cămine;
 • 28.09.2018 – 03.10.2018 - Studenţii bursieri ai statului român și anul pregătitor;
 • 01.10.2018 – 02.10.2018 - Studenţi anul I (studii universitare de master);
 • 02.10.2018 – 04.10.2018 - Studenţi care repetă anul universitar, studenți fără precazare, reînmatriculați.

Mai multe informatii pe site-ul http://campus.ugal.ro/, tel: 0336 130 161.