Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

În atenţia studenţilor

Conform Metodologiei de acordare a burselor pentru studenţii din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, în anul universitar 2018-2019, bursa de performaţă se acordă prin concurs pe baza de dosar, începând cu anul al doilea de studii.

Comisia de acordare a burselor atribuie bursele de performanță prin concurs, în funcție de criteriile specifice, aprobate de Consiliul facultății, Anexa 2 din Metodologia de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii Facultăţii de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică. 

Dosarele se depun la secretariatul facultăţii.

Termen depunere dosare: 01.11.2018

Afişat la data: 22.10.2018, ora 14.00

Pagină burse