Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, în parteneriat cu Fundația SATEAN din Brăila și cu Asociația UTC - UMBRIA TRAINING CENTER din Italia, a început derularea unui nou proiect cofinanțat de Fondul Social European, în cadrul Axei prioritare Educaţie şi competenţe. Proiectul se intitulează „Sprijinirea tranziției studenților din domeniul ingineriei către piața muncii prin stagii de practică inovatoare”, acronim PRACTINOV și are numărul de identificare: POCU/90/6/19/19/108114.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni, începând din 29 octombrie 2018.

Obiectivul general al proiectului este acela de a îmbunătăți calitatea stagiilor prin optimizarea coerenței între obiectivele de formare a stagiului și nevoile de inovare și dezvoltare a întreprinderilor în trei domenii de dezvoltare importante pentru economia regiunii de Sud-Est: tehnologia informației, domeniul energiei electrice și naval. Prin acest proiect se propune revizuirea modalității de organizare a serviciilor de orientare și consiliere profesională a studenților din domeniile tehnic, inginerie electrică, automatizare și domeniul naval, cu scopul de a putea răspunde în mod eficient nevoilor de îndrumare profesională a acestora.

Proiectul are un grup țintă de 250 de studenți din învățământul superior, licență și masterat, din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, şi prin măsurile propuse se doreşte o creștere a nivelului de calitate în pregătirea practicii, pentru ca aceștia să-și poată menține locul de muncă pe timp îndelungat.

  • 200 de studenți vor beneficia de stagii de practică naționale, conforme cu Ordinul MECT nr. 3955/09.5.2008 privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licență sau masterat;
  • 50 de studenți vor beneficia de stagii de practică în străinătate în cadrul schemei de formare transnațională care integrează studenții în proiecte de dezvoltare cu caracter inovativ.

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați are ca obiectiv de bază adaptarea conținutului educativ la nevoile pieței muncii. Fapt pentru care devine un element esențial a derula stagii de practică de către studenții universităţii la firme/instituții de profil, în care aceștia să intre în contact cu probleme reale existente în domeniul de studiu, şi astfel, crescând șansele ca aceştia să fie integrați pe piața muncii la finalizarea studiilor.

Manager de proiect,
Conf. dr. ing. Ciprian Vlad