Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi si Arcelor Mittal Galaţi organizează o serie de seminarii ținute de specialiști ai combinatului.