Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

În atenţia studenţilor

Conform Metodologiei de acordare a burselor pentru studenţii din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, în anul universitar 2018-2019, bursa de performaţă se acordă la cererea studenților, începând cu anul al doilea de studii, în urma recunoașterii performanțelor.

Comisia de acordare a burselor atribuie bursele de performanță prin concurs, în funcție de criteriile specifice, aprobate de Consiliul facultății.

Dosarele se depun la secretariatul facultăţii.

Termen depunere dosare: 18.03.2019

Afişat la data: 28.02.2019, ora 14.00

Pagină burse