Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

În data de 19 aprilie 2019 Combinatul Siderurgic Galați organizează sesiuena tematică “Project Manager pentru o zi“ eveniment dedicat studenților și profesorilor.