Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

În conformitate cu Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea Programului Naţional Tabere Studenţeşti 2019, întâlnirea comisiei de selecţie a studenţilor beneficiari ai locurilor în taberele studenţeşti va avea loc în data de 3 iunie 2019, ora 11:00, la Decanat.

Componenţa comisiei:

  • - Ş.l. dr. ing. Mihaela Andrei
  • - Ş.l. dr. ing. Anisia Culea Florescu
  • - Studenta  Cristiean  Andreea - Oana– anul IV Calculatoare

Membri supleanți:

  • - Ș.l.dr.ing. Cristi Dache
  • - Ș.l.dr.ing. Nicușor Nistor

Comisia va analiza listele întocmite de Secretariatul Facultăţii precum şi cererile depuse şi va întocmi Procesul verbal de selecţie cu studenţii ce vor beneficia de locuri în Programul „Tabere Studenţeşti”.