Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Marți, 25 iunie 2019, ora 11,00, în sala Y 105, are loc întâlnirea comisiei de repartizare a taberelor studenţeşti cu beneficiarii locurilor de tabără din lista de selecție.

Studenţii vor avea asupra lor atât carnetul de student, cât şi CI/BI/paşaport (original şi copie).

Repartizarea finală a locurilor în taberele studențești și distribuirea lor pe facultăți o găsiți în secțiunea Tabere studențești