Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Sucursala CNE Cernavodă organizează selecție în vederea includerii în Programul de Internship 2019.