Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, în parteneriat cu Fundația SATEAN din Brăila și cu Asociația UTC - UMBRIA TRAINING CENTER din Italia, desfășoară stagii de practică transnaționale în cadrul unui proiect cofinanțat de Fondul Social European, Axa prioritară Educaţie şi competenţe. Proiectul se intitulează „Sprijinirea tranziției studenților din domeniul ingineriei către piața muncii prin stagii de practică inovatoare”, acronim PRACTINOV.

Informațiile detaliate le puteți consulta în Newsletter-ul PRACTINOV.