Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Conform hotărârii Consiliului de Administraţie al Universităţii nr. 57/03.11.2015, se organizează sesiune suplimentară în săptămâna a 7-a si a 8-a a semestrului I, în perioada 11.11.2019-22.11.2019. 

Studenţii vor lua legatura cu cadrele didactice înaintea sesiunii, pentru stabilirea locaţiei şi a datei în care vor susţine examenele restante.

Pentru restanţele din anii anteriori, studenţii vor prezenta la examen o copie după chitanţa de plată.