Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Concursul se desfășoară la Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică din cadrul Universității “Dunărea de Jos” din Galați, în cadrul programului ”Bursa URSUS – Student pentru Comunitate”, program concretizat într-o sponsorizare ce are ca scop susținerea acordării de burse din fonduri private. Obiectul concursului organizat îl reprezintă selectarea şi desemnarea câștigătorilor de burse finanțate din sponsorizare.

Detaliile concursului le gasiti în Hot. CF nr 5 din 10.03.2020 - Anexa 1 Regulament concurs acordare burse URSUS

Cererea tip adresată FACIEE – anexa 1 în format .docx

Logo Ursus