Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Conform Hotarârii Senatului Universității nr. 79/23.04.2020, în perioada 27 aprilie – 3 mai 2020 studenții sunt în vacanță, iar cadrele didactice sunt în concediu. Sesiunea este programată să înceapă pe 6 iunie, urmând ca ea să se desfășoare în raport cu evoluția situației actuale. Facultatea noastră va lua toate maăsurile necesare pentru sprijinirea studenților și pentru finalizarea în bune condiții a acestui an universitar.