Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Studenţii de la master, anul I 2019-2020 au obligaţia de a depune la dosar diploma de licenţă în original, conform angajamentului din fişa de înscriere la admitere, până cel târziu la data de 25 septembrie 2020.

Studenții care nu vor depune diplomele, nu vor fi înscrişi în anul II 2020-2021 și vor fi exmatriculați pentru nedepunerea diplomei în original la dosar.