Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Heckaton - Danube Growth Initiative - Joi, 12 decembrie 2019

Workshop pentru idei de afaceri în domeniul economiei albastre.

Apecialiști ai Combinatului Siderurgic Liberty Galați vor prezenta o serie de seminarii cu tematica Mentenanța mașinilor electrice. Evenimentul are loc miercuri 27 noiembrie 2019 între orele 10:00 și 14:00 in salile Y002 și Y006.

Conform hotărârii Consiliului de Administraţie al Universităţii nr. 57/03.11.2015, se organizează sesiune suplimentară în săptămâna a 7-a si a 8-a a semestrului I, în perioada 11.11.2019-22.11.2019. 

Studenţii vor lua legatura cu cadrele didactice înaintea sesiunii, pentru stabilirea locaţiei şi a datei în care vor susţine examenele restante.

Pentru restanţele din anii anteriori, studenţii vor prezenta la examen o copie după chitanţa de plată.

În data de 14 octombrie 2019, în cadrul proiectului BluAct, Municipiul Galați a lansat competiția de idei de afaceri, intitulată Danube Growth Initiative, în domenii specifice economiei albastre.

În atenţia studenţilor

Conform Metodologiei de acordare a burselor pentru studenţii din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, în anul universitar 2019-2020, bursa de performaţă se acordă la cererea studenților, începând cu anul al doilea de studii, în urma recunoașterii performanțelor.