Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, în parteneriat cu Fundația SATEAN din Brăila și cu Asociația UTC - UMBRIA TRAINING CENTER din Italia, a început derularea unui nou proiect cofinanțat de Fondul Social European, în cadrul Axei prioritare Educaţie şi competenţe. Proiectul se intitulează „Sprijinirea tranziției studenților din domeniul ingineriei către piața muncii prin stagii de practică inovatoare”, acronim PRACTINOV și are numărul de identificare: POCU/90/6/19/19/108114.

Conform hotărârii Consiliului de Administraţie al Universităţii nr. 57/03.11.2018, se organizează sesiune suplimentară în săptămâna a 7-a si a 8-a a semestrului I, în perioada 12.11.2018-23.11.2018. 

Studenţii vor lua legatura cu cadrele didactice înaintea sesiunii, pentru stabilirea locaţiei şi a datei în care vor susţine examenele restante.

Pentru restanţele din anii anteriori, studenţii vor prezenta la examen o copie după chitanţa de plată.

În atenţia studenţilor

Conform Metodologiei de acordare a burselor pentru studenţii din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, în anul universitar 2018-2019, bursa de performaţă se acordă prin concurs pe baza de dosar, începând cu anul al doilea de studii.

În perioada 22 octombrie – 4 noiembrie 2018 se va derula înscrierea studenţilor care doresc să beneficieze de mobilităţi Erasmus+ de studii în semestrul 2 al anului universitar 2018-2019. Precizăm că ne adresăm studenților din orice an de studii, cu excepția celor din anul I licență.