Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Esti pasionat de aplicatii mobile Android ? Sau profesionist ? Vrei sa intelegi mai bine tehnologia NFC si sa-i explorezi limitele ?

Participă la NFC Challenge 2019

Beneficiarii locurilor gratuite în taberele studențești sunt studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, ce sunt finanțați de la bugetul de stat, din ciclurile de studii universitare de licență și master, integraliști (studenții care au promovat toate disciplinele de studiu din anul universitar anterior, sau pe semestrul I în cazul studenților înmatriculați în anul I), în vârstă de până la 35 de ani.
Repartizarea locurilor în taberele studențești alocate universității noastre se va face ulterior de către Ministerul Tineretului și Sportului (MTS) – Direcția Activități pentru Studenți și Tabere (DAST).

În data de 19 aprilie 2019 Combinatul Siderurgic Galați organizează sesiuena tematică “Project Manager pentru o zi“ eveniment dedicat studenților și profesorilor.

Compania Vard Electro Romania organizează concurs pentru acordearea de burse studenților de anul III/IV.

Cererea de înscriere și informații suplimentare gasiți în mai jos.

În atenţia studenţilor

Conform Metodologiei de acordare a burselor pentru studenţii din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, în anul universitar 2018-2019, bursa de performaţă se acordă la cererea studenților, începând cu anul al doilea de studii, în urma recunoașterii performanțelor.