Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Joi, 22 iunie 2017, ora 10,00, în sala Y 105, are loc întâlnirea comisiei de repartizare a taberelor studenţeşti cu beneficiarii locurilor de tabără și rezervele din lista de selecție.

În vederea îmbunătăţirii situaţiei de promovabilitate, conducerea facultății a hotărât introducerea unei sesiuni extraordinare, pentru studenţii din anii terminali.

În conformitate cu Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea Programului Naţional Tabere Studenţeşti 2017, întâlnirea comisiei de selecţie a studenţilor beneficiari ai locurilor în taberele studenţeşti va avea loc în data de 7 iunie 2017, ora 10:00, la Decanat.

Cererile pentru repartizarea pe specializări vor fi depuse personal la secretariatul facultăţii, până la data de 30 iunie 2017.

Cererea va fi întocmită conform modelului de mai jos:

Cerere repartizare specializare IE

Compania IPTE (Integrated Production and Test Engineering) şi-a dezvoltat constant activităţile în România încă de la intrarea pe piaţă, în urmă cu 6 ani. In 2017, compania are în plan dezvoltarea activităţii şi crearea de noi locuri de muncă atât în locaţia din Sibiu, unde are peste 20 de angajaţi, cât şi în celelalte unităţi din ţară.