Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Workshop iLab 2

Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică, prin Departamentul de Calculatoare și Tehnologia Informației, organizează în perioada 24-27 septembrie 2013 un workshop pe tema utilizării metodelor moderne pentru stimularea creativității și gândirii inovative în procesul didactic din învățământul tehnic și vocațional.

Workshop-ul  va avea loc în cadrul proiectului european Leonardo da Vinci iLab2 la care Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi este parteneră,  și va întruni cadre didactice și cercetatori din Polonia, Slovenia, Grecia, Germania și Franța.

Obiectivul principal al proiectuluiLeonardo da Vinci-iLab2 este îmbunătățirea calității procesului didactic din învățământul tehnic și vocațional prin utilizarea metodologiei și a laboratoarelor i-Lab.
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, proiectul isi propune implementarea metodologiei i-Lab la instituțiile partenere. Conceptul i-Lab propune o soluție inovatoare pentru stimularea gândirii creatoare si inovative prin lucru colaborativ și de echipă, în scopul rezolvării de probleme. Soluția se bazează pe imersia utilizatorilor într-un ambient diferit de mediul lor de lucru obișnuit si pe îmbinarea a trei elemente: un mediu de lucru stimulant, instrumente de lucru bazate pe tehnologii moderne și  comunicare inter-umană facilitată de moderatori specializați.

Workshop-ul se va desfășura la Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică va cuprinde un simpozion pe tema soluției de creativitate și inovare i-Lab precum și lecții de tutoriat pentru formarea de moderatori specializați pentru sesiuni de lucru i-Lab.

Mai multe detalii despre proiectul European i-lb2 la adresa www.ilab2.eu