Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

În ceea ce priveşte implementarea modalităţii de evaluare online din Facultate, precizăm:

  1. Înscrierea studenţilor în grupul Microsoft Teams în care se realizează examinarea, atunci când este furnizat codul de acces, trebuie să se facă cu cel puţin 48 de ore înainte de data şi ora examenului. Această sarcină cade în răspunderea exclusivă a studenţilor. Înscrierea studenţilor pe baza codului de acces Microsoft Teams se realizează parcurgând paşii prevăzuţi în cadrul Anexa 1;
  2. În cazul în care cadrul didactic titular al unei discipline nu a furnizat codul acces Microsoft Teams, acestuia îi revine întreaga responsabilitate pentru includerea în cadrul grupului online de examinare a tuturor studenţilor care doresc şi au dreptul să susţină examenul respectiv. Studenţii restanţieri vor solicita via email cadrului didactic titular, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data de derulare a examenului, înscrierea în grupurile online corespunzătoare examenelor.
  3. În cazul examenelor online scrise contestaţiile se transmit în termenul stabilit prin Regulamentul de examinare şi notare a studenţilor, aprobat prin Hotărâre Consiliului Facultății nr. 2 din data de 10.02.2020 pentru examenele scrise la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;
  4. În cazul în care un student nu a fost inclus de către cadrul didactic titular în grupul corespunzător examenului, acesta poate solicita în termen de 24 de ore de la dat desfăşurării examenului să fie examinat. Cererile se vor trimite la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., însoţite de dovada emailului trimis de student cadrului didactic titular;
  5. Studenţii care nu au conturi create în sistemul student.ugal.ro, permiţând astfel accesul la platforma Microsoft teams, vor solicita crearea acestora prin email la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. şi Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. furnizând toate datele de identificare. De asemenea, studenţii pot utiliza înregistrarea automată existentă pe platforma: https://www.student.ugal.ro/.
  6. Pentru verificarea identității studenților examinați, profesorul și titularii de laborator/seminar/proiect pot solicita prezentarea unui act de identitate (carte de ideitate sau legitimația de student) în cadrul interacțiunii video;
  7. Este interzisă filmarea examenului de către studenţi fără acceptul explicit al cadrului didactic. Nerespectarea acestei prevederi se consideră nerespectare a obligaţiilor asumate în calitate de membru al comunităţii academice şi poate fi sancţionată conform Regulamentului Activităţii Universitare a Studenţilor din Universitate;
  8. În cazul în care, din motive obiective, un student nu poate participa la un examen online, el poate solicita titularului de disciplină susținerea examenului cu altă grupă;
  9. În cazul în care din motive tehnice examenul nu poate avea loc, acesta s reprogramează la o dată care va fi transmisă studenţilor în cadrul grupului online şi afişată pe site-ul facultăţii. În cazul în care din motive tehnice examenul nu poate avea loc, acesta s reprogramează la o dată care va fi transmisă studenţilor în cadrul grupului online şi afişată pe site-ul facultăţii.
  10. Prin înscrierea în grupul de examinare online, studentul îşi dă acordul privind modalitatea de examinare stabilită de cadrul didactic titular pentru aceste sesiuni de examinare online.