Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

În ceea ce priveşte modalitatea de derulare a activităţilor didactice din Facultate, precizăm:

  1. Până la sfârşitul semestrului II al anului universitar 2019-2020, întreaga activitate, însemnând cursuri sau activităţi practice (seminar, proiect, laborator), a studenţilor facultăţii se va desfăşura în regim exclusiv online;
  2. Până la sfarşitul anului universitar 2019-2020 toate formele de examinare din cadrul Facultăţii de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică se vor desfăşura în regim exclusiv online;
  3. Până la sfarşitul anului universitar 2019-2020 susţinerea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi de masterat din cadrul Facultăţii de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică se vor desfăşura în regim exclusiv