Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

1. În cazul în care pentru un examen este precizat codul Teams în fişierul de programare a examenelor, studentul are oblicaţia auto-înscrierii în grupul de examinare cu cel puţin 48 de ore înainte de data şi ora examenului (Înscrierea studenţilor pe baza codului de acces Microsoft Teams se realizează parcurgând paşii prevăzuţi în cadrul Anexa 1).

2. În cazul în care pentru un examen NU este precizat codul Teams în fişierul de programare a examenelor, studentul va contacta cadrul didactic via email cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data de derulare a examenului. În acest caz înscrierea studenţilor este realizată de către cadrul didactic.