Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Studenţii care doresc să susţină examenul de credit restant la disciplina Electrotehnică, cadru didactic titular: prof.dr.ing. Nicolae Badea, vor susţine acest examen în data de 23.06.2020, codul Teams fiind: 4avt1hj.