Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Regulament examene finale

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de diplomă şi disertatie

Regulament de întocmire a proiectelor de licență și disertație

Anexa 1 la Regulamentul de întocmire a proiectelor de diplomă și a lucrărilor de disertație

Anexa 1 - Formularul de temă .docx | .pdf

Anexa 2 - Cererea tip pentru înscrierea la examenul de licență/disertație .docx | .pdf

Anexa 3 - Declarația pe propria răspundere a absolventului, din care rezultă că proiectul/lucrarea îi aparține, nu a mai fost niciodată prezentat/prezentată și nu este plagiat/plagiată .docx | .pdf

Anexa 4 - Acordul privind transferul rezultatelor proiectului de diplomă / lucrării de disertație .docx | .pdf

Anexa 5 - Referatul de evaluare .docx | .pdf

Anexa 8 - Template proiect de diplomă / disertație .docx