Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Ciclul I - studii universitare de licență, ciclul II - studii universitare de masterat

Luni 02 octombrie - Vineri 22 decembrie 12 săptămâni activitate didactică
Sîmbătă 23 decembrie - Duminică 07 ianuarie 2 săptămâni vacanță studenți
Luni 08 ianuarie - Vineri 19 ianuarie 2 săptămâni activitate didactică
Sâmbătă 20 ianuarie - Duminică 11 februarie 3 săptămâni sesiune de iarnă
Luni 12 februarie - Duminică 18 februarie 1 săptămână vacanță studenți 
Luni 19 februarie - Vineri 06 aprilie 7 săptămâni activitate didactică
Sâmbătă 07 aprilie - Duminică 15 aprilie 1 săptămână vacanță studenți 
Luni 16 aprilie - Vineri 01 iunie 7 săptămâni activitate didactică
Sâmbătă 02 iunie - Duminică 24 iunie 3 săptămâni sesiune de vară 
Luni 25 iunie - Vineri 13 iulie 3 săptămâni practică
Sâmbătă 14 iulie - Vineri 27 iulie 2 săptămâni sesiune de restanțe
Sâmbătă 28 iulie - Duminică 30 septembrie  9 săptămâni vacanță studenți

Perioade de activitate și concediu pentru cadre didactice, corespunzătoare normei de bază:

Luni 02 octombrie - Vineri 22 decembrie 12 săptămâni activitate didactică  
Sîmbătă 23 decembrie - Duminică 07 ianuarie   concediu 6 zile
Luni 08 ianuarie - Vineri 19 ianuarie 2 săptămâni activitate didactică  
Sâmbătă 20 ianuarie - Duminică 11 februarie 3 săptămâni sesiune de iarnă  
Luni 12 februarie - Duminică 18 februarie   concediu 5 zile
Luni 19 februarie - Vineri 06 aprilie 7 săptămâni activitate didactică  
Sâmbătă 07 aprilie - Duminică 15 aprilie   concediu 4 zile
Luni 16 aprilie - Vineri 01 iunie 7 săptămâni activitate didactică  
Sâmbătă 02 iunie - Duminică 24 iunie 3 săptămâni sesiune de vară   
Luni 25 iunie - Vineri 27 iulie 5 săptămâni (practică + restanțe + finalizare studii)  
Sâmbătă 28 iulie - Luni 03 septembrie   concediu 25 zile
Marți 04 septembrie - Duminică 30 septembrie 4 săptămâni activitate didactică  

Conform O.M.E.C.T.S. nr. 5559 din 07.10.2011 privind aprobarea Normei metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învățământ art.1, alin.3: ”Cadrele didactice din învățămantul universitar beneficiază de concediu de odihnă cu plată, în perioada vacanțelor universitare, cu o durată de cel puțin 40 zile lucrătoare”.

Zile de sărbătoare legală, în care nu se lucrează, prevăzute de Legea nr.176/2017 pentru modificarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 808 din 13 octombrie 2016:

  • 30 noiembrie 2017;
  • 1 decembrie 2017, 25 decembrie 2017 și 26 decembrie 2017;
  • 1 ianuarie 2018, 2 ianuarie 2018 și 24 ianuarie 2018;
  • 8 aprilie 2018 și 9 aprilie 2018 (prima și a doua zi de Paște);
  • 1 mai 2018
  • 27 mai 2018 și 28 mai 2018 (prima și a doua zi de Rusalii);
  • 1 iunie 2018;
  • 15 august 2018

Structura anului universitar pentru anii terminali

Ciclul I - Studii universitare de licență

Luni 02 octombrie - Vineri 22 decembrie 12 săptămâni activitate didactică
Sîmbătă 23 decembrie - Duminică 07 ianuarie 2 săptămâni vacanță studenți
Luni 08 ianuarie - Vineri 19 ianuarie 2 săptămâni activitate didactică
Sâmbătă 20 ianuarie - Duminică 11 februarie 3 săptămâni sesiune de iarnă
Luni 12 februarie - Duminică 18 februarie 1 săptămână vacanță studenți 
Luni 19 februarie - Vineri 06 aprilie 7 săptămâni activitate didactică
Sâmbătă 07 aprilie - Duminică 15 aprilie 1 săptămână vacanță studenți 
Luni 16 aprilie - Vineri 01 iunie 7 săptămâni activitate didactică
Sâmbătă 02 iunie - Duminică 17 iunie 2 săptămâni sesiune de vară
 doar pentru programul de studii Electronică Aplicată
Duminică 24 iunie 3 săptămâni sesiune de vară
 exceptând  programul de studii Electronică Aplicată
Luni 18 iunie - Vineri 29 iunie 2 săptămâni practică elaborare proiect de diplomă
doar pentru programul de studii Electronică Aplicată
Luni 25 iunie - Vineri 06 iulie 2 săptămâni practică elaborare proiect de diplomă
exceptând  programul de studii Electronică Aplicată
Sâmbătă 14 iulie - Vineri 27 iulie  2 săptămâni sesiune de restanțe

Sesiuni de examene

Sesiunea februarie
Înscriere și predarea proiectelor de diplomă Vineri 26 ianuarie
Susținerea examenului de diplomă Marți 06 februarie - Vineri 09 februarie
Sesiunea iulie
Înscriere și predarea proiectelor de diplomă Miercuri 11 iulie - Vineri 13 iulie
Susținerea examenului de diplomă Luni 23 iulie - Joi 26 iulie
Sesiunea septembrie
Înscriere și predarea proiectelor de diplomă Joi 23 august - Vineri 24 august
Susținerea examenului de diplomă Marți 04 septembrie - Vineri 07 septembrie

Ciclul II - Studii universitare de masterat

Luni 02 octombrie - Vineri 22 decembrie 12 săptămâni activitate didactică
Sîmbătă 23 decembrie - Duminică 07 ianuarie 2 săptămâni vacanță studenți
Luni 08 ianuarie - Vineri 19 ianuarie 2 săptămâni activitate didactică
Sâmbătă 20 ianuarie - Duminică 11 februarie 3 săptămâni sesiune de iarnă
Luni 12 februarie - Duminică 18 februarie 1 săptămână vacanță studenți 
Luni 19 februarie - Vineri 06 aprilie 7 săptămâni activitate didactică
Sâmbătă 07 aprilie - Duminică 15 aprilie 1 săptămână vacanță studenți 
Luni 16 aprilie - Vineri 01 iunie 7 săptămâni activitate didactică
Sâmbătă 02 iunie - Duminică 24 iunie 3 săptămâni sesiune de vară
Sâmbătă 14 iulie - Vineri 27 iulie  2 săptămâni sesiune de restanțe

Sesiuni de examene

Sesiunea februarie
Înscriere și predarea proiectelor de diplomă Vineri 26 ianuarie
Susținerea examenului de diplomă Marți 06 februarie - Vineri 09 februarie
Sesiunea iunie - iulie
Înscriere și predarea proiectelor de diplomă Marți 03 iulie - Joi 05 iulie
Susținerea examenului de diplomă Luni 16 iulie - Vineri 20 iulie
Sesiunea septembrie
Înscriere și predarea proiectelor de diplomă Joi 23 august - Vineri 24 august
Susținerea examenului de diplomă Marti 04 septembrie - Vineri 07 septembrie