Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, în parteneriat cu Fundația SATEAN din Brăila și cu Asociația UTC - UMBRIA TRAINING CENTER din Italia, anunță conferința de lansarea proiectului „Sprijinirea tranziției studenților din domeniul ingineriei către piața muncii prin stagii de practică inovatoare”, acronim PRACTINOV,număr de identificare: POCU/90/6/19/19/108114.

Conferinţa de lansare a proiectului va avea loc marți, 18.12.2018, ora 9.00, la sediul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, strada Domnească nr. 47, Sala Senatului.

Obiectivul general al proiectului este acela de a îmbunătăți calitatea stagiilor prin optimizarea coerenței între obiectivele de formare a stagiului și nevoile de inovare și dezvoltare a întreprinderilor în trei domenii de dezvoltare importante pentru economia regiunii de Sud-Est: tehnologia informației, domeniul energiei electrice și naval.

Prin acest proiect se propune revizuirea modalității de organizare a serviciilor de orientare și consiliere profesională a studenților din cadrul Facultății de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică și Facultății de Arhitectură Navală, cu scopul de a putea răspunde în mod eficient nevoilor de îndrumare profesională a acestora.

Proiectul are un grup țintă de 250 de studenți din învățământul superior, licențăși masterat, din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, iar prin măsurile propuse se doreşte o creștere a nivelului de calitate în pregătirea practicii, pentru ca aceștia să-și poată menține locul de muncă pe timp îndelungat. Dintre aceștia:

  • 200 de studenți vor beneficia de stagii de practică naționale, în conformitate cu Ordinul MECT nr. 3955/09.5.2008 privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licență sau masterat;
  • 50 de studenți vor beneficia de stagii de practicăîn străinătate în cadrul schemei de formare transnațională care integrează studenții în proiecte de dezvoltare cu caracter inovativ.

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați are ca obiectiv de bază adaptarea conținutului educativ la nevoile pieței muncii, fapt pentru care devine un element esențial efectuarea stagiilor de practică de către studenții universităţii la firme/instituții de profil, în care aceștia să intre în contact cu probleme reale existente în domeniul de studiu, şi astfel, crescând șansele ca aceştia să fie integrați pe piața muncii la finalizarea studiilor.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni, începând din 29 octombrie 2018.

 

Manager de proiect,
Conf. dr. ing. Ciprian Vlad