Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Pe 25 mai 2020 a avut loc ediția a III-a concursului PIC4ALL and IoT organizat de Universitatea Maritimă Constanța în colaborare cu Microchip. Studenții participanți au dezvoltat proiecte în domeniile: E-health, smart home/city, energy management, mobile & communications și IoT. Pentru echipele care au folosit microcontrolere Microchip, sponsorul principal al concursului a asigurat componentele folosite.

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați a fost reprezentată de studentul Șerdin Radu, anul III Electronică Aplicată, Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică. Acesta a obținut premiul III cu proiectul IoT Indoor Monitoring System, îndrumător Ș.l.dr.ing. Mihaela Andrei. Sistemul implementat monitorizează o locuință (temperatură, umiditate, fum, mișcare); datele sunt încărcate în cloud pentru a putea fi citite în timp real de utilizator prin intermediul unei aplicații Android realizată în AppInventor.

Considerăm că acest premiu este încă o dovadă a calităţii studenţilor şi corpului profesoral al Facultăţii de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică.