Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Studenţii de la master, anul I 2019-2020 au obligaţia de a depune la dosar diploma de licenţă în original, conform angajamentului din fişa de înscriere la admitere, până cel târziu la data de 25 septembrie 2020.

Studenții care nu vor depune diplomele, nu vor fi înscrişi în anul II 2020-2021 și vor fi exmatriculați pentru nedepunerea diplomei în original la dosar.

Conform  art. 32 din Regulamentul Activităţii Universitare a Studenţilor

“Studentul din anul terminal care nu şi-a îndeplinit obligaţiile din planul de învăţământ şi are maximum 30 credite nepromovate în anul terminal va putea fi înmatriculat pentru parcurgerea anului complementar, la cerere.

În conformitate cu Hotărârea consiliului Facultăţii Nr. 18/21.05.2020, se derulează în perioada Marţi 1 septembrie 2020 – Luni 7 septembrie 2020 o Sesiune de examinare specială. Studenţii vor participa la maxim 4 examinări restante pe baza unui email transmis la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. până la data de 5 august 2020. Emailul trebuie sa conţină în mod obligatoriu următoarele informaţii:

  • Numele complet al studentului, specializarea la care este student şi anul de studiu;
  • Titlul complet al disciplinei (nu se acceptă prescurtări), numele cadrului didactic cu care va da examenul şi anul de studiu în care s-a făcut disciplina respectivă.

Cererile transmise după data de 5 august, la altă adresă de email sau care nu conţin informaţiile menţionate anterior NU vor fi luate în considerare.

Cererile pentru examinarea în vederea măririi notei se transmit la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Aceste examinări vor avea loc în perioada 11-24 iulie, în cadrul sesiunii de restante programate