Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Domnul profesor Severin Bumbaru s-a născut în Galaţi, la 16 octombrie 1933.

A urmat, între 1945 şi 1949, studiile Liceului Militar “Nicolae Filipescu” din Predeal şi apoi, între anii 1949 şi 1951, a urmat cursurile Liceului “Vasile Alecsandri” din Galaţi.

Domnul Severin Bumbaru face anul I de studii universitare la Facultatea de Construcţii Navale a Institutului Mecano-Naval din Galaţi, între anii 1951 şi 1952. Selecţionat pentru a-si continua studiile la Institutul de Construcţii Navale din Sankt Petersburg, acesta este singurul student străin care nu este obligat să repete anul I datorită nivelului său de răspuns la testele preliminare. În anul 1957 este absolvental secţiei “Conducerea şi reglarea automată a instalaţiilor de forţă navale” a acestui institut. Imediat după terminarea studiilor se angajează la Institutul Politehnic Galaţi, urmându-şi evoluţia în ierarhia didactică, de la asistent până la profesor, statut dobândit în anul 1990. În anul 1965 a efectuat o specializare de 10 luni în utilizarea calculatoarelor electronice, calcule ştiinţifice şi automatizări la Universitatea din Liége, Belgia. În anul 1972 obţine titlul de doctor inginer în automatizări, la Universitatea Tehnica “Gh. Asachi” din Iaşi, cu lucrarea având titlul: Modelarea matematică şi simulare pe calculator a fierbătorului din industria celulozei.

Aşa cum precizează şi domnul Daniel Ciprian Neagu, profesorul Severin Bumbaru este un întemeietor al studiilor de informatică la Galaţi, omul care a promovat excelenţa în acest domeniu la Galaţi şi care a reprezentat o adevărată oportunitate în carieră pentru mulţi cercetători şi cadre didactice universitare. Acestea au fost posibile prin desfăşurarea unei frumoase cariere în cadrul universităţii gălăţene: conducător de doctorat, din 1990, în domeniul „Calculatoare şi tehnologia informaţiei”, prorector al universităţii (1990-1993), director al „Colegiului Universitar Tehnic, Economic şi de Informatică din Galaţi” (1993-1996), întemeietor şi şef al „Catedrei de Calculatoare şi Informatică Aplicată” de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi (1992-2004), profesor consultant la aceeaşi universitate începând din 2004. A fost membru de onoare al Academiei de ştiinţe tehnice din România.

Domnul profesor Severin Bumbaru a reuşit să formeze un mare număr de specialişti în domeniul informatic dar, în acelaşi timp, a realizat o punte solidă între acest domeniu şi celelalte domenii de studiu şi cercetare din cadrul universităţii. Cu o putere de înţelegere şi sinteză deosebite, domnul profesor Severin Bumbaru reuşea să dea o soluţie problemelor cu care se confruntau colegi şi cercetători din toată universitatea, fie ca lucrau în domeniul industriei alimentare, a ingineriei mecanice sau oricare alt domeniu. Mintea dumnealui sclipitoare făcea ca rezolvarea oricărei probleme, folosind instrumente informatice, să fie foarte clară.

Domnul profesor Severin Bumbaru a avut o reală recunoaştere în mediul informaticienilor şi inginerilor din România, dumnealui fiind, din anul 1990, membru în SRAIT (Societatea Română de Automatică şi Informatică Tehnică) şi al AGIR (Asociaţia Generală a Inginerilor din România).

Bogata sa activitate didactică şi ştiinţifică s-a materializat prin 12 cărţi şi 157 de articole şi comunicări ştiinţifice publicate, din care 23 comunicări la conferinţe ştiinţifice din străinătate.

Principalul domeniu de cercetare ştiinţifică al domnului profesor Severin Bumbaru este inteligenţa artificială şi aplicaţiile ei în conducerea proceselor tehnologice, în diagnoza tehnică şi medicală şi în instruirea asistată de calculator. A creat colectivul de cercetare pentru inteligenţă artificială de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, iar toate tezele de doctorat pe care le-a condus (peste 15 teze de doctorat) ca şi majoritatea lucrărilor ştiinţifice publicate se încadrează înacest domeniu. A condus colectivul de la Galaţi care a participat la proiectul european FP5 „Demetra” cu cercetări privind aplicarea tehnicilor de inteligenţă artificială în evaluarea şi predicţia toxicităţii pesticidelor în agricultură. Dintre contractele de cercetare la nivel naţional menţionăm temele privind cercetări pentru diagnoza defectelor la instalaţii hidraulice utilizând modele hibride neuro-fuzzy, cercetări pentru realizarea unor agenţi hibrizi neuro-fuzzy în mediu multi-agent.

Prof. dr. ing. Cătălina MAIER