Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Profesorul dr. ing. Emil Ceangă este una dintre personalitățile gălățene legate nemijlocit de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. Timp de 47 de ani și-a desfășurat activitatea în universitatea gălățeană, ocupând pe rând toate treptele academice, începând cu funcția de asistent, până la aceea de profesor universitar și membru al Academiei de Științe Tehnice, Secția Electronică și Automatică. Chiar și după retragerea la pensie, a continuat să lucreze cu aceeași dăruire în universitatea noastră, în calitate de cadru didactic asociat și cercetător în departamentul de Automatică și Inginerie Electrică din Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică.

Domnul profesor Severin Bumbaru s-a născut în Galaţi, la 16 octombrie 1933.

A urmat, între 1945 şi 1949, studiile Liceului Militar “Nicolae Filipescu” din Predeal şi apoi, între anii 1949 şi 1951, a urmat cursurile Liceului “Vasile Alecsandri” din Galaţi.

Galaţiul - oraşul de la Dunăre - a avut, întotdeauna, oameni destoinici: mari artişti, mari creatori în domeniul ştiinţific şi tehnic, mari oameni politici. Printre marii creatori ai urbei de la Dunăre, ar trebui înscris la loc de cinste şi profesorul Dumitru Călueanu. Născut în anul 1934, în comuna Tudor Vladimirescu, judeţul Galaţi, într-o familie numeroasă, cel care va deveni peste ani mentorul unei întregi generaţii, a dovedit de mic o aplecare deosebită spre ştiinţă şi latura aplicativă a ei, tehnica.