Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică oferă posibilitatea continuării pregătirii profesionale, după finalizarea studiilor universitare de licentă, prin forme specifice:

- studii academice de masterat;
- studii postuniversitare de specializare;
- studii de doctorat;
- cursuri de perfecționare postuniversitară, de formare continuă și conversie profesională.

Absolvenții cu rezultate foarte bune sunt solicitați să se integreze în colectivele din:
- companii și societati comerciale romanești sau din străinătate;
- institute de cercetare angajate în rezolvarea unor tematici prioritare, pe plan national și european;
- agenții și diverse organisme ale Comunității Europene.

Absolvenții cu pregătire profesională deosebită pot opta pentru o carieră didactică, în cadrul corpului profesoral din Universitatea Dunărea de Jos, din Galați.

Specializari invatamant de licenta (4 ani)

Masterat (2 ani)

Doctorat (3 ani)