Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

În domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației organizam cursuri pentru ciclul II de masterat în specializarea Tehnologii Informatice Avansate (TIA), învățământ la zi cu durata de 2 ani.

Specializarea Tehnologii Informatice Avansate

Planuri de învățământ aflate în derulare:

Plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2014-2015
Plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2015-2016