Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Taxe de școlaizare

 

Ani de studii

anul I

anul II

anul III

anul IV

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ (CICLUL I)

3.200 lei

3.200 lei

3.200 lei

3.000 lei

REPETENŢIE (CICLUL I)

53 lei / credit

53 lei / credit

53 lei / credit

50 lei / credit

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER (CICLUL II)

3.000 lei

3.000 lei

 

 

REPETENŢIE (CICLUL II)

50 lei / credit

50 lei / credit

 

 

ÎNMATRICULARE ÎN AN

100 lei

 

 

 

 

Aprobate prin HS nr. 114 din 14 aprilie 2016