Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Sesiunea februarie 2017

Studii universitare de licență

Nr. crt. Specializarea Data Ora Sala
1. Automatică şi informatică aplicată 09.02.2017 10:00 Y401
2. Calculatoare 08.02.2017 10:00 G307
3. Electromecanică 08.02.2017 08:00 Y002
4. Electronică de putere şi acţionări electrice      
5. Electronică aplicată 09.02.2017 08:00 Y606

Studii universitare de masterat

Nr. crt. Specializarea Data Ora Sala
1. Sisteme informatice de conducere avansată 09.02.2017 11:30 Y401
2. Utilizarea eficientă a energiei şi surse regenerabile 07.02.2017 14:00 Y102
3. Tehnologii informatice avansate 09.02.2017 09:00 G307