Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

 

Sesiunea februarie 2019

Studii universitare de licență

Programarea susţinerii examenului de licență la specializarea Calculatoare

Nr. crt. Specializarea Data Ora Sala
1. Automatică şi informatică aplicată 22.02.2019 09:00 Y401
2. Calculatoare 27.02.2019 09:30 G307
3. Electromecanică 22.02.2019 11:00 Y002
4. Electronică de putere şi acţionări electrice - -
5. Electronică aplicată 27.02.2019 12:00 Y605

Studii universitare de masterat

Nr. crt. Specializarea Data Ora Sala
1. Sisteme informatice de conducere avansată - - -
2. Utilizarea eficientă a energiei şi surse regenerabile 22.02.2019 10:00 Y101
3. Tehnologii informatice avansate 28.02.2019 09:00 G307