Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

 

Sesiunea iulie 2018

Studii universitare de licență

Nr. crt. Specializarea Data Ora Sala
1. Automatică şi informatică aplicată 25.07.2018 10:30 Y405
2. Calculatoare 24.07.2018
25.07.2018
09:00
09:00
G307
G307
3. Electromecanică 26.07.2018 08:00 Y002
4. Electronică de putere şi acţionări electrice 23.07.2018  08:00  Y305 
5. Electronică aplicată 25.07.2018 09:00 Y605

Studii universitare de masterat

Programarea susţinerii examenului de disertatie la specializarea TIA

Nr. crt. Specializarea Data Ora Sala
1. Sisteme informatice de conducere avansată 17.07.2018 09:00 Y405
2. Tehnologii informatice avansate 16.07.2018 12:00 G307
3. Utilizarea eficientă a energiei şi surse regenerabile 16.07.2017 10:00 Y101

 

Sesiunea februarie 2018

Studii universitare de licență

Nr. crt. Specializarea Data Ora Sala
1. Automatică şi informatică aplicată - - -
2. Calculatoare 08.02.2018 10:00 G307
3. Electromecanică 06.02.2018 10:00 Y002
4. Electronică de putere şi acţionări electrice 07.02.2018 08:00 Y305 
5. Electronică aplicată 06.02.2018 10:00 Y606

Studii universitare de masterat

Nr. crt. Specializarea Data Ora Sala
1. Sisteme informatice de conducere avansată - - -
2. Utilizarea eficientă a energiei şi surse regenerabile 09.02.2018 12:00 Y102
3. Tehnologii informatice avansate 06.02.2018 11:30 G307