Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

 

Sesiunea iulie 2019

Studii universitare de licență

Nr. crt. Specializarea Data Ora Sala
1. Automatică şi informatică aplicată 22.07.2019 09:00 Y405
2. Calculatoare 24.07.2019
25.07.2019
09:30
09:30
G307
G307
3. Electromecanică 23.07.2019 08:00 Y002
4. Electronică de putere şi acţionări electrice 24.07.2019  08:00  Y305 
5. Electronică aplicată 25.07.2019 09:00 Y605A

Studii universitare de masterat

Programarea susţinerii examenului de disertatie la specializarea TIA

Nr. crt. Specializarea Data Ora Sala
1. Sisteme informatice de conducere avansată 16.07.2019 10:00 Y402
2. Tehnologii informatice avansate 15.07.2019 13:00 G307
3. Utilizarea eficientă a energiei şi surse regenerabile 15.07.2019 14:00 Y101

 

Sesiunea februarie 2019

Studii universitare de licență

Programarea susţinerii examenului de licență la specializarea Calculatoare

Nr. crt. Specializarea Data Ora Sala
1. Automatică şi informatică aplicată 22.02.2019 09:00 Y401
2. Calculatoare 27.02.2019 09:30 G307
3. Electromecanică 22.02.2019 11:00 Y002
4. Electronică de putere şi acţionări electrice - -
5. Electronică aplicată 27.02.2019 12:00 Y605

Studii universitare de masterat

Nr. crt. Specializarea Data Ora Sala
1. Sisteme informatice de conducere avansată - - -
2. Utilizarea eficientă a energiei şi surse regenerabile 22.02.2019 10:00 Y101
3. Tehnologii informatice avansate 28.02.2019 09:00 G307