Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

 

Sesiunea februarie 2020

Studii universitare de licență

Programarea susţinerii examenului de licență la specializarea Calculatoare

Nr. crt. Specializarea Data Ora Sala
1. Automatică şi informatică aplicată - - -
2. Calculatoare 19.02.2020 12:00 G306
3. Electromecanică 17.02.2020 12:00 Y002
4. Electronică de putere şi acţionări electrice 21.02.2020 08:30 Y305 
5. Electronică aplicată 21.02.2020 10:00 Y605A

Studii universitare de masterat

Programarea susţinerii examenului de disertație la specializarea Tehnologii Informatice Avansate

Nr. crt. Specializarea Data Ora Sala
1. Sisteme informatice de conducere avansată 18.02.2020 10:00 Y401
2. Tehnologii informatice avansate 21.02.2020 12:00 G307
3. Utilizarea eficientă a energiei şi surse regenerabile 19.02.2020 09:00 Y101