Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Candidaţii declaraţi admişi în urma concursului de admitere din sesiunea iulie 2020 vor parcurge în perioada: 03.08.2020-08.08.2020 procedura de înscriere în anul universitar 2020/2021.

Parcurgerea procedurii de înscriere în anul universitar 2020/2021 implică completarea şi semnarea contractului de studii şi a fişei de înscriere, precum şi plata taxei de înmatriculare în cuantum de 100 lei, pentru candidaţii declaraţi admişi la forma de finanţare BUGET, sau achitarea unui cuantum de 500 de lei din tranşa I a taxei de şcolarizare, pentru candidaţii declaraţi admişi la forma de finanţare TAXĂ.

Depunerea fişei de înscriere şi a contractului de studii se poate face prin:

1) depunerea fizică a documentelor cu semnătura olografă a candidatului. Acest lucru se face la sediul facultăţii noastre, acolo unde au avut loc înscrierile la concursul de admitere şi depunerea actelor în original (str. Ştiinţei colţ cu Str. Basarabiei);

Programul de înscrieri este:

03.08.2020 - 07.08.2020: între orele 9.00 şi 18.00;
08.08.2020: între orele 9.00 şi 14.00.

2) depunerea prin corespondenţă a documentelor cu semnătura olografă a candidatului.

Adresa pe care se pot trimite este:

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică

Str. Ştiinţei Nr. 2

Galaţi

3) depunerea documentelor via e-mail, în formă scanată, cu semnătura candidatului. În aces caz, adresa de e-mail la care se trimit documentele este Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar candidatul va proceda la semnarea în original a contractului de studii cel mai târziu până la data de 5 octombrie 2020.

 

Plata taxei de înmatriculare sau a tranşei I din taxa de şcolarizare se poate face:

 1. cu cardul la sediul facultăţii noastre, acolo unde completaţi şi contractul de studii;
 2. cash la sediul Universităţii din str. Domnească nr. 47 (corpul U), sala U13 (parter) sau în corpul D din str. Domnească nr. 111 (vis a vis de Catedrală);
 3. prin transfer bancar folosind următoarele coordonate:

- Cont IBAN RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galați;

- Cod fiscal 3127522;

- Beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;

- La explicația plății se vor menționa: numele și prenumele candidatului admis, numărul legitimației din concursul de admitere, şi „taxă de înmatriculare” sau „taxă de școlarizare – parțial tranșa I”.

 

Mai jos aveţi tipizatele de documente care trebuiesc completate.

Cerere înscriere in anul universitar 2020-2021

Contract de studii licență + Anexa pentru 2020

Vă stăm la dispoziţie pentru orice alte detalii la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. şi numerele de telefon 0336130236 sau 0236470905.

Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică îți oferă cunoștințe și competențe tehnice inginerești la nivelul tuturor ciclurilor de învățământ superior (licență, masterat și doctorat) și la nivel de calitate compatibil cu al universităților tehnice din țară și străinătate.

 

Ne găseşti şi pe:

Facebook: @faciee (https://www.facebook.com/faciee/) şi

Instagram: @facultate_aciee (https://www.instagram.com/facultate_aciee/)

Pentru a intra în contact cu noi te rugăm să ne scriie la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau să ne suni la numărul: 0336 130 236

Informatii importante pentru candidati

Trăim în epoca tehnologiei informaţiei, iar societatea viitorului va fi bazată din ce în ce mai mult pe calculatoare, robotică, energii regenerabile şi telecomunicaţii. Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică îţi oferă şansa să devii un bun specialist în domenii de vârf ale ingineriei, putând urma unul din următoarele domenii de studii:

 • Ingineria Sistemelor (specializarea Automatică şi informatică aplicată);
 • Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei (specializarea Calculatoare);
 • Inginerie Electrică (specializările: Inginerie electrică şi calculatoare, Electromecanică şi Electronică de putere şi acţionări electrice);
 • Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (specializarea Electronică aplicată).

Admiterea din acest an se va face DOAR pe baza dosarului de concurs, la toate domeniile de studii din facultate.

Pentru a  cunoaşte mai bine specializările din facultatea noastră, precum şi detalii privind Admiterea 2020, ţi-am pregătit acest Ghid al Candidatului .

Dacă vrei să ştii mai multe despre specializările existente în facultatea noastră poţi accesa paginile departamentelor din facultate:

Detalii privind calendarul admiterii, criteriile de admitere, numărul de locuri şi informaţii privind specializările la care poţi fi student le găseşti aici: http://www.aciee.ugal.ro/admitere/licenta

Dacă vrei să îţi continui studiile în facultatea noastră sau dacă doreşti să îţi completezi studiile în unul din domeniile de vârf promovate în facultatea noastră, ai la dispoziţie programe de master în următoarele domenii:

 • Ingineria Sistemelor (programul Sisteme informatice de conducere avansată);
 • Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei (programul Tehnologii informatice avansate);
 • Inginerie Electrică (programele: Utilizarea eficientă a energiei şi surse regenerabile şi Electronică de putere și sisteme avansate de conversie);
 • Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (programul Sisteme electronice avansate).

Detalii privind calendarul admiterii, criteriile de admitere, numărul de locuri şi informaţii privind programele de studii la care poţi fi student le găseşti aici: http://www.aciee.ugal.ro/admitere/masterat