Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Comisia didactică și de asigurare a calității procesului de învățământ

1. S.l. dr. ing. Daniel BĂLĂNUȚĂ (Președinte)
2. Conf. dr. ing. Emilia PECHEANU
3. Conf. dr. ing. Ion VONCILĂ
4. Prof. dr. ing. Dorel AIORDĂCHIOAIE
5. Galus I. Cristian (Student)

Comisia pentru cercetare științifică

1. Conf. dr. ing. Ioan ȘUȘNEA (Președinte)
2. Prof. dr. ing. Marian GĂICEANU
3. Ş.l. dr. ing. Mihaela ANDREI
4. Ş.l. dr. ing. Răzvan ŞOLEA
5. Moraru R. Bogdan Mihai (Student)

Comisia pentru relaţii internaţionale, imagine şi marketing academic

1. Conf. dr. ing. Gelu GURGUIATU (Președinte)
2. Conf. dr. ing. Emilia PECHEANU
3. Conf. dr. ing. Ion VONCILĂ
4. Prof. dr. ing. Dorel AIORDĂCHIOAIE
5. Mocanu N. Bogdan Florin (Student)

Comisia pentru probleme sociale, orientare și îndrumare profesională a studenților

1. Ş.l. dr. ing. Anisia Luiza CULEA-FLORESCU (Președinte)
2. Conf. dr. ing. Grigore VASILIU
3. Ş.l. dr. ing. Ion PARASCHIV
4. Ş.l. dr. ing. Dan MUNTEANU
5. Vlasie C. Cosmin Iulian (Student)

Comisia pentru baza materială şi administraţie

1. Conf.dr.ing. Gelu GURGUIATU (Președinte)
2. Conf. dr. ing. Daniela CERNEGA
3. Ş.l. dr. ing. Ion PARASCHIVE
4. Ş.l. dr. ing. Dan MUNTEANU
5. Ş.l. dr. ing. Anisia Luiza CULEA-FLORESCU
6. Duca A. Mihai Radu (Student)